تدریس مفهومی فیزیک ۱

تدریس مفهومی فیزیک ۱

مشخصات محصول

مدرس : استاد امیرحسین صادقی

مخاطب : داوطلبین رشته فیزیک پزشکی و فناوری تصویربرداری پزشکی

مباحث : فیزیک عمومی یک شامل : سینماتیک (حرکت شناسی) ، دینامیک (نیرو) ، تکانه ، برخورد و مرکزجرم ، دوران ،نوسان ، گرانش ، کار و انرژی و تعادل

محتوا : 7 فایل ویدیویی با فرمت (mp4) جمعا 39 ساعت تدریس خالص و بی نظیر

نحوه دسترسی به فایل : دانلود از سایت / خرید پستی در قالب پکیج فیزیک عمومی یک

 

« آپدیت بزرگ فیلم های تدریسی و آموزشی فیزیک یک »

 

” کلیه فصول فیزیک عمومی یک بطور کامل و با در بر داشتن سوالات کنکور فیزیک پزشکی 98 و فناوری تصویربرداری پزشکی 98 جمعا 39 ساعت تدریس خالص و بی‌نظیر آپدیت شدند.”

۳۵ هزار تومان۳۸۵ هزار تومان

پاک کردن
فیزیک یک هالیدی
تدریس مفهومی فیزیک ۱

مشخصات محصول

مدرس : استاد امیرحسین صادقی

مخاطب : داوطلبین رشته فیزیک پزشکی و فناوری تصویربرداری پزشکی

مباحث : فیزیک عمومی یک شامل : سینماتیک (حرکت شناسی) ، دینامیک (نیرو) ، تکانه ، برخورد و مرکزجرم ، دوران ،نوسان ، گرانش ، کار و انرژی و تعادل

محتوا : 7 فایل ویدیویی با فرمت (mp4) جمعا 39 ساعت تدریس خالص و بی نظیر

نحوه دسترسی به فایل : دانلود از سایت / خرید پستی در قالب پکیج فیزیک عمومی یک

 

« آپدیت بزرگ فیلم های تدریسی و آموزشی فیزیک یک »

 

” کلیه فصول فیزیک عمومی یک بطور کامل و با در بر داشتن سوالات کنکور فیزیک پزشکی 98 و فناوری تصویربرداری پزشکی 98 جمعا 39 ساعت تدریس خالص و بی‌نظیر آپدیت شدند.”

۳۵ هزار تومان۳۸۵ هزار تومان

پاک کردن
فیزیک یک هالیدی
تدریس مفهومی فیزیک ۱

تدریس مفهومی و مو به موی فیزیک ۱

آپدیت بزرگ فیلم های تدریس مفهومی فیزیک ۱

فیلم تدریس فصل اول ( سینماتیک – حرکت شناسی ) در تاریخ ۹۸/۷/۱۷ آپدیت شد.

فیلم تدریس فصل دوم ( دینامیک ) در تاریخ ۹۸/۷/۲۱ آپدیت شد.

فیلم تدریس فصل سوم ( تکانه ، برخورد و مرکز جرم ) در تاریخ ۹۸/۷/۲۶ آپدیت شد.

فیلم تدریس فصل چهارم (دوران) در تاریخ ۹۸/۷/۲۹ آپدیت شد.

فیلم تدریس فصل پنجم (نوسان) در تاریخ ۹۸/۸/۱ آپدیت شد.

فیلم تدریس فصل ششم (گرانش) در تاریخ ۹۸/۸/۱۳ آپدیت شد.

فیلم تدریس فصل هفتم (کار و انرژی-تعادل) در تاریخ ۹۸/۸/۱۴ آپدیت شد.


حرکت شناسی فیزیک یک هالیدی
ویژگی های منحصر به فرد افزوده شده در این آپدیت (فصل حرکت شناسی)

۱ – افزایش زمان تدریس مفهومی این فصل به ۶ ساعت به سبب تدریس و ضبط جدید فصل حرکت شناسی (سینماتیک)
۲ – افزایش بی‌نظیر کیفیت تصویر و صدا به Full HD
۳ – افزوده شدن حل و تحلیل تعداد بسیار زیادی از سوال های حرکت شناسی درس فیزیک عمومی کنکور فیزیک پزشکی و فناوری تصویربرداری پزشکی از سال ۹۸ و سنوات گذشته
۴ – تدریس مفهومی تر و جزء به جزء تر به همراه آموزش روش تحلیل سوالات فصل سینماتیک (حرکت شناسی) به جهت حل راحت و سریع هر گونه سوال
۵ – استفاده از مدیا (عکس و انیمیشن و … ) های کمک آموزشی فوق العاده با کیفیت جهت تفهیم عالی مفاهیم تدریسی
۶ – آموزش از مبنا و بیسیک تمامی مفاهیم ابتدایی فصل بصورت شیرین و دلنشین
۷ – یادگیری تحلیل سوالات فصل سینماتیک (حرکت شناسی) به شکل حرفه‌ای و استادگونه


دینامیک فیزیک یک هالیدی

ویژگی های جذاب افزوده شده در این آپدیت (فصل دینامیک)

۱ – افزایش زمان تدریس مفهومی این فصل به ۹ ساعت و ۲۰ دقیقه به سبب تدریس و ضبط جدید فصل دینامیک
۲ – افزایش فوق العاده کیفیت تصویر و صدا به Full HD
۳ – یادگیری تحلیل سوالات فصل دینامیک به شکل حرفه‌ای و استادگونه
۴ – تدریس مفهومی تر و جزء به جزء تر به همراه آموزش روش تحلیل سوالات فصل دینامیک به جهت حل راحت و سریع هر گونه سوال
۵ – آموزش از مبنا و بیسیک تمامی مفاهیم ابتدایی فصل بصورت شیرین و دلنشین
۶ – استفاده از مدیا (عکس و انیمیشن و … ) های کمک آموزشی فوق العاده با کیفیت جهت تفهیم عالی مفاهیم تدریسی
۷ – بررسی تمامی حالت های طرح سوال و سوالات ممکن فصل دینامیک
۸ – تحلیل مو به موی مباحث و موضوعات فصل دینامیک از قبیل تمامی حالات حرکات دایره‌ای ، حرکت بر روی سطح شیبدار، مبحث تعادل و نیرو های پایستار و ناپایستار ، نیروی فنر ، سطح شیبدار با اصطکاک و سطح شیبدار بدون اصطکاک ، آونگ مخروطی ، دیوار مرگ ، Rotor Ride ، حرکت سرپیچ جاده (حرکت در میدان) (شیب عرضی و بدون اصطکاک) ، حرکت در پیچ‌های افقی با اصطکاک ، حرکت در پیچ‌های با شیب عرضی با اصطکاک ، حرکت دورانی یکنواخت در یک دایره قائم و …


تکانه ، برخورد و مرکز جرم

ویژگی های جذاب افزوده شده در آپدیت فصل تکانه ، برخورد و مرکز جرم

۱ – افزایش زمان تدریس مفهومی این فصل به ۵ ساعت و ۱۴ دقیقه به سبب تدریس و ضبط جدید فصل تکانه ، برخورد و مرکز جرم
۲ – افزایش بی‌نظیر کیفیت تصویر ( Full HD ) و صدا ( Stereo )
۳ – یادگیری تحلیل سوالات فصل تکانه ، برخورد و مرکز جرم به شکل حرفه‌ای و استادگونه
۴ – تدریس مفهومی تر و جزء به جزء تر به همراه آموزش روش تحلیل سوالات فصل تکانه ، برخورد و مرکز جرم به جهت حل راحت و سریع هر گونه سوال
۵ – آموزش از مبنا و بیسیک تمامی مفاهیم ابتدایی این فصل بصورت شیرین و دلنشین
۶ – استفاده از مدیا (عکس و انیمیشن و … ) های کمک آموزشی فوق العاده با کیفیت جهت تفهیم عالی مفاهیم تدریسی
۷ – بررسی تمامی حالت های طرح سوال و سوالات ممکن فصل تکانه ، برخورد و مرکز جرم
۸ – تحلیل مو به موی مباحث و موضوعات فصل تکانه ، برخورد و مرکز جرم از قبیل بقای اندازه حرکت خطی ، ضربه ، برخورد و انواع برخورد ها ، برخورد کشسان (الاستیک) ، برخورد ناکشسان ، برخورد کاملا ناکشسان ، ضریب بازگشت ، تغییر انرژی درونی یا کاهش انرژی جنبشی در طی برخورد ها ، آونگ بالستیک ، مرکز جرم ، مرکز جرم دستگاه گسسته‌ای از ذرات ، سرعت مرکز جرم ، شتاب مرکز جرم ، مرکز جرم دستگاه پیوسته‌ای از ذرات (اجسام پیوسته) ، حرکت مرکز جرم ، سیستم های با جرم متغیر و …


دوران

ویژگی های جذاب افزوده شده در آپدیت فصل دوران

۱ – افزایش زمان تدریس مفهومی این فصل به ۷ ساعت به سبب تدریس و ضبط جدید

۲ – افزایش بی‌نظیر کیفیت تصویر ( Full HD ) و صدا ( Stereo )

۳ – آموزش از مبنا و بیسیک تمامی مفاهیم این فصل بصورت شیرین و دلنشین از مفاهیم ایتدایی تا مباحث اصلی و مهم

۴ – تدریس مفهومی تر و جزء به جزء تر به همراه آموزش روش تحلیل سوالات فصل دوران به جهت حل راحت و سریع هر گونه سوال

۵ – یادگیری تحلیل سوالات فصل دوران به شکل حرفه‌ای و استادگونه

۶ – استفاده از مدیا (عکس و انیمیشن و … ) های کمک آموزشی فوق العاده با کیفیت جهت تفهیم عالی مفاهیم تدریسی

۷ – بررسی تمامی حالت های طرح سوال و سوالات ممکن فصل و مبحث دوران

۸ – تحلیل مو به موی مباحث و موضوعات فصل دوران از قبیل بررسی مفاهیم اولیه همچون فرکانس ، دوره و مفهوم جابجایی زاویه ای ، سرعت زاویه ای و ارتباط سرعت خطی و سرعت زاویه ای ، شتاب زاویه ای و ارتباط آن با شتاب خطی ، شتاب مرکز گرا در حرکت دورانی یکنواخت ، شتاب شعاعی و شتاب مماسی ، شباهت سینماتیک خطی و دورانی ، گشتاور نیرو ، تکانه زاویه‌ای ، بقای اندازه حرکت زاویه‌ای ، لختی دورانی ، لختی دورانی دستگاه ذرات ، لختی دورانی یک توزیع جرم پیوسته ، قضیه محورهای عمودی ، قضیه محورهای موازی ، لختی دورانی اجسام مختلف ، انرژی جنبشی دورانی ، کار و توان در دینامیک دورانی ، قضیه کار و انرژی در دینامیک دورانی ، ترکیب حرکت دورانی و انتقالی و …


نوسان

ویژگی های جذاب افزوده شده در آپدیت فصل نوسان

۱ – افزایش زمان تدریس مفهومی این فصل به ۴ ساعت و ۳۰ دقیقه به سبب تدریس و ضبط جدید

۲ – افزایش بی‌نظیر کیفیت تصویر ( Full HD ) و صدا ( Stereo )

۳ – آموزش از مبنا و بیسیک تمامی مفاهیم این فصل بصورت شیرین و دلنشین از مفاهیم ایتدایی تا مباحث اصلی و مهم

۴ – تدریس مفهومی تر و جزء به جزء تر به همراه آموزش روش تحلیل سوالات فصل نوسان به جهت حل راحت و سریع هر گونه سوال

۵ – یادگیری تحلیل سوالات فصل نوسان به شکل حرفه‌ای و استادگونه

۶ – استفاده از مدیا (عکس و انیمیشن و … ) های کمک آموزشی فوق العاده با کیفیت جهت تفهیم عالی مفاهیم تدریسی

۷ – بررسی تمامی حالت های طرح سوال و سوالات ممکن فصل و مبحث نوسان

۸ – تحلیل مو به موی مباحث و موضوعات فصل نوسان از قبیل بررسی مفاهیم اولیه همچون فرکانس ، دوره ، دامنه نوسان ، بعد نوسان ، حرکت نوسانی ساده ، معادله حرکت ، سرعت و شتاب حرکت نوسانی ، معادله نیرو در حرکت نوسانی ساده ، انرژی مکانیکی و انرژی جنبشی در حرکت نوسانی ساده ، حرکت نوسانی ساده‌ی وزنه متصل به یک فنر ، بستن فنر ها ، اتصال فنرها به صورت موازی ، اتصال فنرها به صورت متوالی (سری) ، تقسیم یک فنر به n قسمت مساوی ، آونگ ساده ، آونگ پیچشی ، آونگ فیزیکی ، آونگ یا پاندول مخروطی ، نوسانات دو جسمی ، حرکت هارمونیک میرا ، نوسانگر واداشته و تشدید و …


فصل گرانش فیزیک یک

ویژگی های جذاب افزوده شده در آپدیت فصل گرانش

۱ – افزایش زمان تدریس مفهومی این فصل به ۲ ساعت و ۵۵ دقیقه به سبب تدریس و ضبط جدید

۲ – افزایش بی‌نظیر کیفیت تصویر ( Full HD ) و صدا ( Stereo )

۳ – آموزش از مبنا و بیسیک تمامی مفاهیم این فصل بصورت شیرین و دلنشین از مفاهیم ایتدایی تا مباحث اصلی و مهم

۴ – تدریس مفهومی تر و جزء به جزء تر به همراه آموزش روش تحلیل سوالات فصل گرانش به جهت حل راحت و سریع هر گونه سوال

۵ – یادگیری تحلیل سوالات فصل گرانش به شکل حرفه‌ای و استادگونه

۶ – استفاده از مدیا (عکس و انیمیشن و … ) های کمک آموزشی فوق العاده با کیفیت جهت تفهیم عالی مفاهیم تدریسی

۷ – بررسی تمامی حالت های طرح سوال و سوالات ممکن فصل و مبحث گرانش

۸ – تحلیل مو به موی مباحث و موضوعات فصل گرانش از قبیل قانون جهانی گرانش ، ویژگی های قانون جهانی گرانش ، نیروی گرانش در داخل زمین ، نیروی جاذبه زمین ، شدت میدان گرانش ، تغییرات شتاب گرانش ، نمودار تغییرات شدت میدان گرانش بر حسب فاصله از مرکز زمین ، قوانین کپلر ، قانون اول (قانون مدارها) ، قانون دوم (قانون مساحت ها) ، قانون سوم (قانون دوره ها) ، انرژی پتانسیل گرانشی ، انرژی پتانسیل گرانشی و نیرو ، حرکت ماهواره به دور زمین ، بدست آوردن سرعت ماهواره ، بدست آوردن دوره حرکت ماهواره ، انرژی در حرکت سیارات و ماهواره ها ، سرعت فرار و …


فصل کار و انرژی

ویژگی های جذاب افزوده شده در آپدیت فصل کار و انرژی – تعادل

۱ – افزایش زمان تدریس مفهومی این فصل به ۴ ساعت و ۳ دقیقه به سبب تدریس و ضبط جدید

۲ – افزایش بی‌نظیر کیفیت تصویر ( Full HD ) و صدا ( Stereo )

۳ – آموزش از مبنا و بیسیک تمامی مفاهیم این فصل بصورت شیرین و دلنشین از مفاهیم ایتدایی تا مباحث اصلی و مهم

۴ – تدریس مفهومی تر و جزء به جزء تر به همراه آموزش روش تحلیل سوالات فصل کار و انرژی – تعادل به جهت حل راحت و سریع هر گونه سوال

۵ – یادگیری تحلیل سوالات فصل کار و انرژی – تعادل به شکل حرفه‌ای و استادگونه

۶ – استفاده از مدیا (عکس و انیمیشن و … ) های کمک آموزشی فوق العاده با کیفیت جهت تفهیم عالی مفاهیم تدریسی

۷ – بررسی تمامی حالت های طرح سوال و سوالات ممکن فصل و مبحث کار و انرژی – تعادل

۸ – تحلیل مو به موی مباحث و موضوعات فصل کار و انرژی – تعادل از قبیل کار ، کار انجام شده توسط نیروی متغیر ، کار انجام شده توسط نیروی فنر ، کار انجام شده توسط نیروی گرانش ، قضیه کار و انرژی ، کار انجام شده در هنگام فشردن یا کشیدن یک فنر ، کار انجام شده در هنگام بلند کردن یا پایین آوردن یک جسم ، توان ، انرژی پتانسیل ، نیروهای پایستار (ابقایی) و ناپایستار ، نیروهای پایستار و انرژی پتانسیل ، انرژی پتانسیل گرانشی ، انرژی پتانسیل کشسانی ، پایستگی انرژی مکانیکی ، کار و توان در حرکت دورانی (چرخشی) ، رابطه بین نیرو و انرژی پتانسیل ، کار نیروی خارجی برروی سیستم در نبود اصطکاک و همچنین در حضور اصطکاک ، نیروهای ناپایستار ، تعادل و …


تدریس مفهومی و مو به موی فیزیک ۱

درس فیزیک عمومی (General Physics) یا فیزیک هالیدی یا همان فیزیک دانشگاهی برای همه داوطلبین کنکور کارشناسی ارشد فیزیک پزشکی و فناوری تصویربرداری پزشکی مهمترین درس این آزمون محسوب می شود. با توجه به داشتن ضریب ۴ این درس در آزمون مجموعه فیزیک پزشکی و ضریب ۲ در آزمون فناوری تصویربرداری پزشکی و از همه مهم تر ضعف بسیاری از داوطلبین در این درس بخاطر تدریس بسیار ضعیف این درس در دانشگاه های کشور (برای دانشجویان پایه کارشناسی فیزیک) و همچنین عدم وجود منبع مناسب جهت مطالعه این درس برای هر سه گروه داوطلبین با پایه های کارشناسی فیزیک ، رادیولوژی و پرتوپزشکی بر آن شدیم تا این فیلم آموزش مفهومی آماده کنیم تا با تدریس کاملا عمقی و مفهومی این درس درک کاملی از مباحث این درس بدست آورید و دیگر نگرانی در مورد توانایی علمی جهت پاسخگویی به سوالات این درس در آزمون های فیزیک پزشکی و فناوری تصویربرداری پزشکی وجود نداشته باشد و بتوانید با پاسخگویی به سوالات این درس درصد بسیار عالی از آن کسب کنید.

همچنین در این فیلم آموزشی بلافاصله پس از هر مبحث و نکته چندین تست از تست های سنوات گذشته کنکور فیزیک پزشکی و فناوری تصویربرداری پزشکی به شیوه کاملا مفهومی و پایه ای تدریس شده تا علاوه بر یادگیری کامل مبحث ، دید کاملی بر تست ها و نکات مورد توجه طراحان سوالات کنکور بدست آورید و به طور کامل تست های هر فصل و بخش را فرابگیرید.

درس فیزیک یک هالیدی در کنکور فیزیک پزشکی دارای ضریب ۴ (بالاترین ضریب در بین دروس امتحانی) می‌باشد.

مزایای استفاده از فیلم آموزشی فیزیک ۱ :

 •  آموزش کامل ، عمیق و مفهومی درس فیزیک عمومی
 • یادگیری نکات تستی مهم بصورت کاربردی
 • حل تست های مهم و الگویی فیزیک عمومی
 • یادگیری تله های تستی و حل مفهومی و سرعتی سوالات
 • و …

فیلم آموزشی فیزیک ۱ مناسب چه کسانی است ؟

این آموزش به تمامی داوطلبین رشته فیزیک پزشکی و فناوری تصویربرداری پزشکی و دانشجویان کارشناسی رشته فیزیک ، مهندسی هسته ای ، رادیولوژی و پرتوپزشکی ، فیزیک مهندسی ، رادیوتراپی ، مهندسی پزشکی ، و کلیه دانشجویانی که درس فیزیک یک را به عنوان واحد درسی یا منبع امتحانی و آزمونی دارند توصیه می شود.

هر فصل از این فیلم های آموزشی چند دقیقه است ؟

 • فیلم تدریسی فصل اول (سینماتیک) آپدیت شده (جدید) —> ۶ ساعت
 • فیلم تدریسی فصل دوم (دینامیک) آپدیت شده (جدید) —> ۹ ساعت و ۲۰ دقیقه
 • فیلم تدریسی فصل سوم (تکانه و مرکز جرم) آپدیت شده (جدید) —> ۵ ساعت و ۱۴ دقیقه
 • فیلم تدریسی فصل چهارم (دوران) آپدیت شده (جدید) —> ۷ ساعت
 • فیلم تدریسی فصل پنجم (نوسان) آپدیت شده (جدید) —> ۴ ساعت و ۳۰ دقیقه
 • فیلم تدریسی فصل ششم ( گرانش ) —> آپدیت شده (جدید) —> ۲ ساعت و ۵۵ دقیقه
 • فیلم تدریسی فصل هفتم ( کار و انرژی – تعادل ) —> آپدیت شده (جدید) —> ۴ ساعت و ۳ دقیقه

مباحث تدریس هر فصل فیزیک ۱ چیست و در هر فصل چه مباحثی تدریس شده اند؟

فصل اول فیزیک ۱ (سینماتیک)

فصل حرکت شناسی فیزیک هالیدی

حرکت شناسی ، حرکت ،سرعت متوسط و سرعت لحظه ای ، حرکت یکنواخت و حرکت با شتاب ثابت ، سقوط آزاد و حرکت پرتابی ، حرکت دایره ای ، حرکت پرتابی افقی حرکت نسبی ؛ بررسی مفاهیمی چون بردار مکان،لردار جابجایی،سرعت متوسط و سرعت لحظه ای،شتاب متوسط و شتاب لحظه ای،بررسی نمودار های مکان-زمان،سرعت زمان و شتاب زمان،بررسی حرکت های مستقیم الخط یکنواخت (حرکت با سرعت ثابت) و همچنین حرکت با شتاب ثابت و…


فصل دوم فیزیک ۱ (دینامیک)

فصل نیرو فیزیک هالیدی

قوانین نیوتن ، رابطه و تفاوت جرم با وزن ، نیروی اصطکاک ایستایی ، نیروی اصطکاک جنبشی ،نیروی وزن،نیروی عمودی سطح ، بررسی نیروی کشش نخ در حالت جرم دار و بدون جرم ، اصول گام به گام حل مسائل دینامیک ، کاربرد قوانین نیوتن در حرکت جسم بر روی سطح شیبدار ، سطح شیبدار با اصطکاک و سطح شیبدار بدون اصطکاک ، ماشین آتوود ، آسانسور ، بررسی حالات مختلف مسائل دارای اصطکاک ، بررسی حرکت دورانی در مسیر دایره ای ، آونگ مخروطی ، دیوار مرگ ، Rotor Ride ، حرکت سرپیچ جاده (حرکت در میدان) (شیب عرضی و بدون اصطکاک) ، حرکت در پیچ‌های افقی با اصطکاک ، حرکت در پیچ‌های با شیب عرضی با اصطکاک ، حرکت دورانی یکنواخت در یک دایره قائم ، نیروی فنر ، قانون هوک ، بهم بستن فنر ها ( سری و موازی ) ، نیروهای پایستار و ناپایستار ، قوانین پایستگی ، تعادل و …


فصل سوم فیزیک ۱ (تکانه و مرکز جرم)

فصل تکانه ، برخورد و مرکز جرم

تکانه ، اصل پایستگی تکانه ،بقای اندازه حرکت خطی ، ضربه ، برخورد و انواع برخورد ها ، برخورد کشسان (الاستیک) ، برخورد ناکشسان ، برخورد کاملا ناکشسان ، ضریب بازگشت ، تغییر انرژی درونی یا کاهش انرژی جنبشی در طی برخورد ها ، آونگ بالستیک ، مرکز جرم ، مرکز جرم دستگاه گسسته‌ای از ذرات ، سرعت مرکز جرم ، شتاب مرکز جرم ، مرکز جرم دستگاه پیوسته‌ای از ذرات (اجسام پیوسته) ، حرکت مرکز جرم ، سیستم های با جرم متغیر و …


فصل چهارم فیزیک ۱ (دوران)

فصل دوران

بررسی مفاهیم اولیه همچون فرکانس ، دوره و مفهوم جابجایی زاویه ای ، سرعت زاویه ای و ارتباط سرعت خطی و سرعت زاویه ای ، شتاب زاویه ای و ارتباط آن با شتاب خطی ، شتاب مرکز گرا در حرکت دورانی یکنواخت ، شتاب شعاعی و شتاب مماسی ، شباهت سینماتیک خطی و دورانی ، گشتاور نیرو ، تکانه زاویه‌ای ، بقای اندازه حرکت زاویه‌ای ، لختی دورانی ، لختی دورانی دستگاه ذرات ، لختی دورانی یک توزیع جرم پیوسته ، قضیه محورهای عمودی ، قضیه محورهای موازی ، لختی دورانی اجسام مختلف ، انرژی جنبشی دورانی ، کار و توان در دینامیک دورانی ، قضیه کار و انرژی در دینامیک دورانی ، ترکیب حرکت دورانی و انتقالی و …

فصل دوران فیزیک 1


فصل پنجم فیزیک ۱ (نوسان)

فصل نوسان

بررسی مفاهیم اولیه همچون فرکانس ، دوره ، دامنه نوسان ، بعد نوسان ، حرکت نوسانی ساده ، معادله حرکت ، سرعت و شتاب حرکت نوسانی ، معادله نیرو در حرکت نوسانی ساده ، انرژی مکانیکی و انرژی جنبشی در حرکت نوسانی ساده ، حرکت نوسانی ساده‌ی وزنه متصل به یک فنر ، بستن فنر ها ، اتصال فنرها به صورت موازی ، اتصال فنرها به صورت متوالی (سری) ، تقسیم یک فنر به n قسمت مساوی ، آونگ ساده ، آونگ پیچشی ، آونگ فیزیکی ، آونگ یا پاندول مخروطی ، نوسانات دو جسمی ، حرکت هارمونیک میرا ، نوسانگر واداشته و تشدید و …


فصل ششم فیزیک ۱ (گرانش)

قانون جهانی گرانش

قانون جهانی گرانش ، ویژگی های قانون جهانی گرانش ، نیروی گرانش در داخل زمین ، نیروی جاذبه زمین ، شدت میدان گرانش ، تغییرات شتاب گرانش ، نمودار تغییرات شدت میدان گرانش بر حسب فاصله از مرکز زمین ، قوانین کپلر ، قانون اول (قانون مدارها) ، قانون دوم (قانون مساحت ها) ، قانون سوم (قانون دوره ها) ، انرژی پتانسیل گرانشی ، انرژی پتانسیل گرانشی و نیرو ، حرکت ماهواره به دور زمین ، بدست آوردن سرعت ماهواره ، بدست آوردن دوره حرکت ماهواره ، انرژی در حرکت سیارات و ماهواره ها ، سرعت فرار و …


فصل هفتم فیزیک ۱ (کار و انرژی – تعادل)

کار و انرژی پتانسیل

کار ، کار انجام شده توسط نیروی متغیر ، کار انجام شده توسط نیروی فنر ، کار انجام شده توسط نیروی گرانش ، قضیه کار و انرژی ، کار انجام شده در هنگام فشردن یا کشیدن یک فنر ، کار انجام شده در هنگام بلند کردن یا پایین آوردن یک جسم ، توان ، انرژی پتانسیل ، نیروهای پایستار (ابقایی) و ناپایستار ، نیروهای پایستار و انرژی پتانسیل ، انرژی پتانسیل گرانشی ، انرژی پتانسیل کشسانی ، پایستگی انرژی مکانیکی ، کار و توان در حرکت دورانی (چرخشی) ، رابطه بین نیرو و انرژی پتانسیل ، کار نیروی خارجی برروی سیستم در نبود اصطکاک و همچنین در حضور اصطکاک ، نیروهای ناپایستار ، تعادل و …


آیا فیلم های تدریس مفهومی فیزیک ۱ فقط قابل پخش با رایانه است ؟

خیر، شما می توانید فیلم ها را در اغلب پخش کننده ها و حتی تلفن همراه و تبلت خود استفاده و مشاهده کنید.

 نحوه دریافت این فایل ها به چه صورت است ؟

پس از افزودن فایل به سبد خرید خود و تسویه حساب و تکمیل فرایند خرید لینک دانلود فایل برای شما به نمایش در خواهد آمد و می توانید به راحتی آن را دانلود نمایید.

تدریس مفهومی و مو به مو
فیزیک عمومی ۱

آپدیت بزرگ فیلم های تدریس مفهومی فیزیک ۱

فیلم تدریس فصل اول ( سینماتیک – حرکت شناسی ) در تاریخ ۹۸/۷/۱۷ آپدیت شد.

فیلم تدریس فصل دوم ( دینامیک ) در تاریخ ۹۸/۷/۲۱ آپدیت شد.

فیلم تدریس فصل سوم ( تکانه ، برخورد و مرکز جرم ) در تاریخ ۹۸/۷/۲۶ آپدیت شد.

فیلم تدریس فصل چهارم ( دوران ) در تاریخ ۹۸/۷/۲۹ آپدیت شد.

فیلم تدریس فصل پنجم ( نوسان ) در تاریخ ۹۸/۸/۱ آپدیت شد.

فیلم تدریس فصل ششم ( گرانش ) در تاریخ ۹۸/۸/۱۳ آپدیت شد.

فیلم تدریس فصل هفتم ( کار و انرژی-تعادل ) در تاریخ ۹۸/۸/۱۴ آپدیت شد.


حرکت شناسی فیزیک یک هالیدی

ویژگی های منحصر به فرد آپدیت
« فصل حرکت شناسی »

۱ – افزایش زمان تدریس مفهومی این فصل به ۶ ساعت به سبب تدریس و ضبط جدید فصل حرکت شناسی (سینماتیک)

۲ – افزایش بی‌نظیر کیفیت تصویر و صدا به Full HD

۳ – افزوده شدن حل و تحلیل تعداد بسیار زیادی از سوال های حرکت شناسی درس فیزیک عمومی کنکور فیزیک پزشکی و فناوری تصویربرداری پزشکی از سال ۹۸ و سنوات گذشته

۴ – تدریس مفهومی تر و جزء به جزء تر به همراه آموزش روش تحلیل سوالات فصل سینماتیک (حرکت شناسی) به جهت حل راحت و سریع هر گونه سوال

۵ – استفاده از مدیا (عکس و انیمیشن و … ) های کمک آموزشی فوق العاده با کیفیت جهت تفهیم عالی مفاهیم تدریسی

۶ – آموزش از مبنا و بیسیک تمامی مفاهیم ابتدایی فصل بصورت شیرین و دلنشین

۷ – یادگیری تحلیل سوالات فصل سینماتیک (حرکت شناسی) به شکل حرفه‌ای و استادگونه


دینامیک فیزیک یک هالیدی

ویژگی های جذاب افزوده شده در این آپدیت
« فصل دینامیک »

۱ – افزایش زمان تدریس مفهومی این فصل به ۹ ساعت و ۲۰ دقیقه به سبب تدریس و ضبط جدید فصل دینامیک

۲ – افزایش فوق العاده کیفیت تصویر و صدا به Full HD

۳ – یادگیری تحلیل سوالات فصل دینامیک به شکل حرفه‌ای و استادگونه

۴ – تدریس مفهومی تر و جزء به جزء تر به همراه آموزش روش تحلیل سوالات فصل دینامیک به جهت حل راحت و سریع هر گونه سوال

۵ – آموزش از مبنا و بیسیک تمامی مفاهیم ابتدایی فصل بصورت شیرین و دلنشین

۶ – استفاده از مدیا (عکس و انیمیشن و … ) های کمک آموزشی فوق العاده با کیفیت جهت تفهیم عالی مفاهیم تدریسی

۷ – بررسی تمامی حالت های طرح سوال و سوالات ممکن فصل دینامیک

۸ – تحلیل مو به موی مباحث و موضوعات فصل دینامیک از قبیل تمامی حالات حرکات دایره‌ای ، حرکت بر روی سطح شیبدار، مبحث تعادل و نیرو های پایستار و ناپایستار ، نیروی فنر ، سطح شیبدار با اصطکاک و سطح شیبدار بدون اصطکاک ، آونگ مخروطی ، دیوار مرگ ، Rotor Ride ، حرکت سرپیچ جاده (حرکت در میدان) (شیب عرضی و بدون اصطکاک) ، حرکت در پیچ‌های افقی با اصطکاک ، حرکت در پیچ‌های با شیب عرضی با اصطکاک ، حرکت دورانی یکنواخت در یک دایره قائم و …


تکانه ، برخورد و مرکز جرم

ویژگی های آپدیت فصل
« تکانه ، برخورد و مرکز جرم »

۱ – افزایش زمان تدریس مفهومی این فصل به ۵ ساعت و ۱۴ دقیقه به سبب تدریس و ضبط جدید فصل تکانه ، برخورد و مرکز جرم

۲ – افزایش بی‌نظیر کیفیت تصویر ( Full HD ) و صدا ( Stereo )

۳ – یادگیری تحلیل سوالات فصل تکانه ، برخورد و مرکز جرم به شکل حرفه‌ای و استادگونه

۴ – تدریس مفهومی تر و جزء به جزء تر به همراه آموزش روش تحلیل سوالات فصل تکانه ، برخورد و مرکز جرم به جهت حل راحت و سریع هر گونه سوال

۵ – آموزش از مبنا و بیسیک تمامی مفاهیم ابتدایی این فصل بصورت شیرین و دلنشین

۶ – استفاده از مدیا (عکس و انیمیشن و … ) های کمک آموزشی فوق العاده با کیفیت جهت تفهیم عالی مفاهیم تدریسی

۷ – بررسی تمامی حالت های طرح سوال و سوالات ممکن فصل تکانه ، برخورد و مرکز جرم

۸ – تحلیل مو به موی مباحث و موضوعات فصل تکانه ، برخورد و مرکز جرم از قبیل بقای اندازه حرکت خطی ، ضربه ، برخورد و انواع برخورد ها ، برخورد کشسان (الاستیک) ، برخورد ناکشسان ، برخورد کاملا ناکشسان ، ضریب بازگشت ، تغییر انرژی درونی یا کاهش انرژی جنبشی در طی برخورد ها ، آونگ بالستیک ، مرکز جرم ، مرکز جرم دستگاه گسسته‌ای از ذرات ، سرعت مرکز جرم ، شتاب مرکز جرم ، مرکز جرم دستگاه پیوسته‌ای از ذرات (اجسام پیوسته) ، حرکت مرکز جرم ، سیستم های با جرم متغیر و …


ویژگی های جذاب افزوده شده در آپدیت
« فصل دوران »

۱ – افزایش زمان تدریس مفهومی این فصل به ۷ ساعت به سبب تدریس و ضبط جدید

۲ – افزایش بی‌نظیر کیفیت تصویر ( Full HD ) و صدا ( Stereo )

۳ – آموزش از مبنا و بیسیک تمامی مفاهیم این فصل بصورت شیرین و دلنشین از مفاهیم ایتدایی تا مباحث اصلی و مهم

۴ – تدریس مفهومی تر و جزء به جزء تر به همراه آموزش روش تحلیل سوالات فصل دوران به جهت حل راحت و سریع هر گونه سوال

۵ – یادگیری تحلیل سوالات فصل دوران به شکل حرفه‌ای و استادگونه

۶ – استفاده از مدیا (عکس و انیمیشن و … ) های کمک آموزشی فوق العاده با کیفیت جهت تفهیم عالی مفاهیم تدریسی

۷ – بررسی تمامی حالت های طرح سوال و سوالات ممکن فصل و مبحث دوران

۸ – تحلیل مو به موی مباحث و موضوعات فصل دوران از قبیل بررسی مفاهیم اولیه همچون فرکانس ، دوره و مفهوم جابجایی زاویه ای ، سرعت زاویه ای و ارتباط سرعت خطی و سرعت زاویه ای ، شتاب زاویه ای و ارتباط آن با شتاب خطی ، شتاب مرکز گرا در حرکت دورانی یکنواخت ، شتاب شعاعی و شتاب مماسی ، شباهت سینماتیک خطی و دورانی ، گشتاور نیرو ، تکانه زاویه‌ای ، بقای اندازه حرکت زاویه‌ای ، لختی دورانی ، لختی دورانی دستگاه ذرات ، لختی دورانی یک توزیع جرم پیوسته ، قضیه محورهای عمودی ، قضیه محورهای موازی ، لختی دورانی اجسام مختلف ، انرژی جنبشی دورانی ، کار و توان در دینامیک دورانی ، قضیه کار و انرژی در دینامیک دورانی ، ترکیب حرکت دورانی و انتقالی و …


فصل نوسان فیزیک 1

ویژگی های جذاب افزوده شده در آپدیت
« فصل نوسان »

۱ – افزایش زمان تدریس مفهومی این فصل به ۴ ساعت و ۳۰ دقیقه به سبب تدریس و ضبط جدید

۲ – افزایش بی‌نظیر کیفیت تصویر ( Full HD ) و صدا ( Stereo )

۳ – آموزش از مبنا و بیسیک تمامی مفاهیم این فصل بصورت شیرین و دلنشین از مفاهیم ایتدایی تا مباحث اصلی و مهم

۴ – تدریس مفهومی تر و جزء به جزء تر به همراه آموزش روش تحلیل سوالات فصل نوسان به جهت حل راحت و سریع هر گونه سوال

۵ – یادگیری تحلیل سوالات فصل نوسان به شکل حرفه‌ای و استادگونه

۶ – استفاده از مدیا (عکس و انیمیشن و … ) های کمک آموزشی فوق العاده با کیفیت جهت تفهیم عالی مفاهیم تدریسی

۷ – بررسی تمامی حالت های طرح سوال و سوالات ممکن فصل و مبحث نوسان

۸ – تحلیل مو به موی مباحث و موضوعات فصل نوسان از قبیل بررسی مفاهیم اولیه همچون فرکانس ، دوره ، دامنه نوسان ، بعد نوسان ، حرکت نوسانی ساده ، معادله حرکت ، سرعت و شتاب حرکت نوسانی ، معادله نیرو در حرکت نوسانی ساده ، انرژی مکانیکی و انرژی جنبشی در حرکت نوسانی ساده ، حرکت نوسانی ساده‌ی وزنه متصل به یک فنر ، بستن فنر ها ، اتصال فنرها به صورت موازی ، اتصال فنرها به صورت متوالی (سری) ، تقسیم یک فنر به n قسمت مساوی ، آونگ ساده ، آونگ پیچشی ، آونگ فیزیکی ، آونگ یا پاندول مخروطی ، نوسانات دو جسمی ، حرکت هارمونیک میرا ، نوسانگر واداشته و تشدید و …


فصل گرانش فیزیک یک

ویژگی های جذاب افزوده شده در آپدیت
« فصل گرانش »

۱ – افزایش زمان تدریس مفهومی این فصل به ۲ ساعت و ۵۵ دقیقه به سبب تدریس و ضبط جدید

۲ – افزایش بی‌نظیر کیفیت تصویر ( Full HD ) و صدا ( Stereo )

۳ – آموزش از مبنا و بیسیک تمامی مفاهیم این فصل بصورت شیرین و دلنشین از مفاهیم ایتدایی تا مباحث اصلی و مهم

۴ – تدریس مفهومی تر و جزء به جزء تر به همراه آموزش روش تحلیل سوالات فصل گرانش به جهت حل راحت و سریع هر گونه سوال

۵ – یادگیری تحلیل سوالات فصل گرانش به شکل حرفه‌ای و استادگونه

۶ – استفاده از مدیا (عکس و انیمیشن و … ) های کمک آموزشی فوق العاده با کیفیت جهت تفهیم عالی مفاهیم تدریسی

۷ – بررسی تمامی حالت های طرح سوال و سوالات ممکن فصل و مبحث گرانش

۸ – تحلیل مو به موی مباحث و موضوعات فصل گرانش از قبیل قانون جهانی گرانش ، ویژگی های قانون جهانی گرانش ، نیروی گرانش در داخل زمین ، نیروی جاذبه زمین ، شدت میدان گرانش ، تغییرات شتاب گرانش ، نمودار تغییرات شدت میدان گرانش بر حسب فاصله از مرکز زمین ، قوانین کپلر ، قانون اول (قانون مدارها) ، قانون دوم (قانون مساحت ها) ، قانون سوم (قانون دوره ها) ، انرژی پتانسیل گرانشی ، انرژی پتانسیل گرانشی و نیرو ، حرکت ماهواره به دور زمین ، بدست آوردن سرعت ماهواره ، بدست آوردن دوره حرکت ماهواره ، انرژی در حرکت سیارات و ماهواره ها ، سرعت فرار و …


فصل کار و انرژی

ویژگی های جذاب افزوده شده در آپدیت
« فصل کار و انرژی – تعادل »

۱ – افزایش زمان تدریس مفهومی این فصل به ۴ ساعت و ۳ دقیقه به سبب تدریس و ضبط جدید

۲ – افزایش بی‌نظیر کیفیت تصویر ( Full HD ) و صدا ( Stereo )

۳ – آموزش از مبنا و بیسیک تمامی مفاهیم این فصل بصورت شیرین و دلنشین از مفاهیم ایتدایی تا مباحث اصلی و مهم

۴ – تدریس مفهومی تر و جزء به جزء تر به همراه آموزش روش تحلیل سوالات فصل کار و انرژی – تعادل به جهت حل راحت و سریع هر گونه سوال

۵ – یادگیری تحلیل سوالات فصل کار و انرژی – تعادل به شکل حرفه‌ای و استادگونه

۶ – استفاده از مدیا (عکس و انیمیشن و … ) های کمک آموزشی فوق العاده با کیفیت جهت تفهیم عالی مفاهیم تدریسی

۷ – بررسی تمامی حالت های طرح سوال و سوالات ممکن فصل و مبحث کار و انرژی – تعادل

۸ – تحلیل مو به موی مباحث و موضوعات فصل کار و انرژی – تعادل از قبیل کار ، کار انجام شده توسط نیروی متغیر ، کار انجام شده توسط نیروی فنر ، کار انجام شده توسط نیروی گرانش ، قضیه کار و انرژی ، کار انجام شده در هنگام فشردن یا کشیدن یک فنر ، کار انجام شده در هنگام بلند کردن یا پایین آوردن یک جسم ، توان ، انرژی پتانسیل ، نیروهای پایستار (ابقایی) و ناپایستار ، نیروهای پایستار و انرژی پتانسیل ، انرژی پتانسیل گرانشی ، انرژی پتانسیل کشسانی ، پایستگی انرژی مکانیکی ، کار و توان در حرکت دورانی (چرخشی) ، رابطه بین نیرو و انرژی پتانسیل ، کار نیروی خارجی برروی سیستم در نبود اصطکاک و همچنین در حضور اصطکاک ، نیروهای ناپایستار ، تعادل و …


تدریس مفهومی و مو به موی فیزیک ۱

درس فیزیک عمومی (General Physics) یا فیزیک هالیدی یا همان فیزیک دانشگاهی برای همه داوطلبین کنکور کارشناسی ارشد فیزیک پزشکی و فناوری تصویربرداری پزشکی مهمترین درس این آزمون محسوب می شود. با توجه به داشتن ضریب ۴ این درس در آزمون مجموعه فیزیک پزشکی و ضریب ۲ در آزمون فناوری تصویربرداری پزشکی و از همه مهم تر ضعف بسیاری از داوطلبین در این درس بخاطر تدریس بسیار ضعیف این درس در دانشگاه های کشور (برای دانشجویان پایه کارشناسی فیزیک) و همچنین عدم وجود منبع مناسب جهت مطالعه این درس برای هر سه گروه داوطلبین با پایه های کارشناسی فیزیک ، رادیولوژی و پرتوپزشکی بر آن شدیم تا این فیلم آموزش مفهومی آماده کنیم تا با تدریس کاملا عمقی و مفهومی این درس درک کاملی از مباحث این درس بدست آورید و دیگر نگرانی در مورد توانایی علمی جهت پاسخگویی به سوالات این درس در آزمون های فیزیک پزشکی و فناوری تصویربرداری پزشکی وجود نداشته باشد و بتوانید با پاسخگویی به سوالات این درس درصد بسیار عالی از آن کسب کنید.

همچنین در این فیلم آموزشی بلافاصله پس از هر مبحث و نکته چندین تست از تست های سنوات گذشته کنکور فیزیک پزشکی و فناوری تصویربرداری پزشکی به شیوه کاملا مفهومی و پایه ای تدریس شده تا علاوه بر یادگیری کامل مبحث ، دید کاملی بر تست ها و نکات مورد توجه طراحان سوالات کنکور بدست آورید و به طور کامل تست های هر فصل و بخش را فرابگیرید.

درس فیزیک یک هالیدی در کنکور فیزیک پزشکی دارای ضریب ۴ (بالاترین ضریب در بین دروس امتحانی) می‌باشد.

♥ مزایای استفاده از فیلم های تدریس مفهومی فیزیک یک هالیدی :

 •  آموزش کامل ، عمیق و مفهومی درس فیزیک عمومی
 • یادگیری نکات تستی مهم بصورت کاربردی
 • حل تست های مهم و الگویی فیزیک عمومی
 • یادگیری تله های تستی و حل مفهومی و سرعتی سوالات
 • و …

♥ فیلم آموزشی فیزیک یک هالیدی مناسب چه کسانی است ؟

این آموزش به تمامی داوطلبین رشته فیزیک پزشکی و فناوری تصویربرداری پزشکی و دانشجویان کارشناسی رشته فیزیک ، مهندسی هسته ای ، رادیولوژی و پرتوپزشکی ، فیزیک مهندسی ، رادیوتراپی ، مهندسی پزشکی ، و کلیه دانشجویانی که درس فیزیک یک را به عنوان واحد درسی یا منبع امتحانی و آزمونی دارند توصیه می شود.

♥ هر فصل از فیلم های تدریسی فیزیک یک هالیدی چند دقیقه است ؟

جمعا ۳۹ ساعت تدریس خالص ، فوق بی نظیر و شگفت انگیز

 • فیلم تدریسی فصل اول (سینماتیک) آپدیت شده (جدید) —> ۶ ساعت
 • فیلم تدریسی فصل دوم (دینامیک) آپدیت شده (جدید) —> ۹ ساعت و ۲۰ دقیقه
 • فیلم تدریسی فصل سوم (تکانه و مرکز جرم) آپدیت شده (جدید) —> ۵ ساعت و ۱۴ دقیقه
 • فیلم تدریسی فصل چهارم (دوران) آپدیت شده (جدید) —> ۷ ساعت
 • فیلم تدریسی فصل پنجم (نوسان) آپدیت شده (جدید) —> ۴ ساعت و ۳۰ دقیقه
 • فیلم تدریسی فصل ششم ( گرانش ) —> آپدیت شده (جدید) —> ۲ ساعت و ۵۵ دقیقه
 • فیلم تدریسی فصل هفتم ( کار و انرژی – تعادل ) —> آپدیت شده (جدید) —> ۴ ساعت و ۳ دقیقه

مباحث هر فصل چیست و در هر فصل چه مباحثی تدریس شده اند؟

فصل اول فیزیک ۱ (سینماتیک)

فصل سینماتیک فیزیک

حرکت شناسی ، حرکت ،سرعت متوسط و سرعت لحظه ای ، حرکت یکنواخت و حرکت با شتاب ثابت ، سقوط آزاد و حرکت پرتابی ، حرکت دایره ای ، حرکت پرتابی افقی حرکت نسبی ؛ بررسی مفاهیمی چون بردار مکان،لردار جابجایی،سرعت متوسط و سرعت لحظه ای،شتاب متوسط و شتاب لحظه ای،بررسی نمودار های مکان-زمان،سرعت زمان و شتاب زمان،بررسی حرکت های مستقیم الخط یکنواخت (حرکت با سرعت ثابت) و همچنین حرکت با شتاب ثابت و…


فصل دوم فیزیک ۱ (دینامیک)

فصل دینامیک فیزیک
فصل نیرو

قوانین نیوتن ، رابطه و تفاوت جرم با وزن ، نیروی اصطکاک ایستایی ، نیروی اصطکاک جنبشی ،نیروی وزن،نیروی عمودی سطح ، بررسی نیروی کشش نخ در حالت جرم دار و بدون جرم ، اصول گام به گام حل مسائل دینامیک ، کاربرد قوانین نیوتن در حرکت جسم بر روی سطح شیبدار ، سطح شیبدار با اصطکاک و سطح شیبدار بدون اصطکاک ، ماشین آتوود ، آسانسور ، بررسی حالات مختلف مسائل دارای اصطکاک ، بررسی حرکت دورانی در مسیر دایره ای ، آونگ مخروطی ، دیوار مرگ ، Rotor Ride ، حرکت سرپیچ جاده (حرکت در میدان) (شیب عرضی و بدون اصطکاک) ، حرکت در پیچ‌های افقی با اصطکاک ، حرکت در پیچ‌های با شیب عرضی با اصطکاک ، حرکت دورانی یکنواخت در یک دایره قائم ، نیروی فنر ، قانون هوک ، بهم بستن فنر ها ( سری و موازی ) ، نیروهای پایستار و ناپایستار ، قوانین پایستگی ، تعادل و …


فصل سوم فیزیک ۱ (تکانه و مرکز جرم)

تکانه ، اصل پایستگی تکانه ،بقای اندازه حرکت خطی ، ضربه ، برخورد و انواع برخورد ها ، برخورد کشسان (الاستیک) ، برخورد ناکشسان ، برخورد کاملا ناکشسان ، ضریب بازگشت ، تغییر انرژی درونی یا کاهش انرژی جنبشی در طی برخورد ها ، آونگ بالستیک ، مرکز جرم ، مرکز جرم دستگاه گسسته‌ای از ذرات ، سرعت مرکز جرم ، شتاب مرکز جرم ، مرکز جرم دستگاه پیوسته‌ای از ذرات (اجسام پیوسته) ، حرکت مرکز جرم ، سیستم های با جرم متغیر و …


فصل چهارم فیزیک ۱ (دوران)

بررسی مفاهیم اولیه همچون فرکانس ، دوره و مفهوم جابجایی زاویه ای ، سرعت زاویه ای و ارتباط سرعت خطی و سرعت زاویه ای ، شتاب زاویه ای و ارتباط آن با شتاب خطی ، شتاب مرکز گرا در حرکت دورانی یکنواخت ، شتاب شعاعی و شتاب مماسی ، شباهت سینماتیک خطی و دورانی ، گشتاور نیرو ، تکانه زاویه‌ای ، بقای اندازه حرکت زاویه‌ای ، لختی دورانی ، لختی دورانی دستگاه ذرات ، لختی دورانی یک توزیع جرم پیوسته ، قضیه محورهای عمودی ، قضیه محورهای موازی ، لختی دورانی اجسام مختلف ، انرژی جنبشی دورانی ، کار و توان در دینامیک دورانی ، قضیه کار و انرژی در دینامیک دورانی ، ترکیب حرکت دورانی و انتقالی و …

دوران فیزیک یک


فصل پنجم فیزیک ۱ (نوسان)

آونگ پیچشی

بررسی مفاهیم اولیه همچون فرکانس ، دوره ، دامنه نوسان ، بعد نوسان ، حرکت نوسانی ساده ، معادله حرکت ، سرعت و شتاب حرکت نوسانی ، معادله نیرو در حرکت نوسانی ساده ، انرژی مکانیکی و انرژی جنبشی در حرکت نوسانی ساده ، حرکت نوسانی ساده‌ی وزنه متصل به یک فنر ، بستن فنر ها ، اتصال فنرها به صورت موازی ، اتصال فنرها به صورت متوالی (سری) ، تقسیم یک فنر به n قسمت مساوی ، آونگ ساده ، آونگ پیچشی ، آونگ فیزیکی ، آونگ یا پاندول مخروطی ، نوسانات دو جسمی ، حرکت هارمونیک میرا ، نوسانگر واداشته و تشدید و …


فصل ششم فیزیک ۱ (گرانش)

قانون جهانی گرانش

قانون جهانی گرانش ، ویژگی های قانون جهانی گرانش ، نیروی گرانش در داخل زمین ، نیروی جاذبه زمین ، شدت میدان گرانش ، تغییرات شتاب گرانش ، نمودار تغییرات شدت میدان گرانش بر حسب فاصله از مرکز زمین ، قوانین کپلر ، قانون اول (قانون مدارها) ، قانون دوم (قانون مساحت ها) ، قانون سوم (قانون دوره ها) ، انرژی پتانسیل گرانشی ، انرژی پتانسیل گرانشی و نیرو ، حرکت ماهواره به دور زمین ، بدست آوردن سرعت ماهواره ، بدست آوردن دوره حرکت ماهواره ، انرژی در حرکت سیارات و ماهواره ها ، سرعت فرار و …


فصل هفتم فیزیک ۱ ( کار و انرژی – تعادل )

کار و انرژی پتانسیل

کار ، کار انجام شده توسط نیروی متغیر ، کار انجام شده توسط نیروی فنر ، کار انجام شده توسط نیروی گرانش ، قضیه کار و انرژی ، کار انجام شده در هنگام فشردن یا کشیدن یک فنر ، کار انجام شده در هنگام بلند کردن یا پایین آوردن یک جسم ، توان ، انرژی پتانسیل ، نیروهای پایستار (ابقایی) و ناپایستار ، نیروهای پایستار و انرژی پتانسیل ، انرژی پتانسیل گرانشی ، انرژی پتانسیل کشسانی ، پایستگی انرژی مکانیکی ، کار و توان در حرکت دورانی (چرخشی) ، رابطه بین نیرو و انرژی پتانسیل ، کار نیروی خارجی برروی سیستم در نبود اصطکاک و همچنین در حضور اصطکاک ، نیروهای ناپایستار ، تعادل و …


آیا فیلم های تدریسی فیزیک یک هالیدی فقط قابل پخش با رایانه است ؟

خیر، شما می توانید فیلم ها را در اغلب پخش کننده ها و حتی تلفن همراه و تبلت خود استفاده و مشاهده کنید.


نحوه دریافت این فایل به چه صورت است ؟

پس از افزودن فایل به سبد خرید خود و تسویه حساب و تکمیل فرایند خرید لینک دانلود فایل برای شما به نمایش در خواهد آمد و می توانید به راحتی آن را دانلود نمایید.


4
نظرتون رو با ما در میون بذارین

avatar
  مشترک شدن  
اطلاع رسانی کن
زارعی
مهمان
زارعی

سلام جناب آقای صادقی.

کسانی که فصل هایی که هنوز آپدیت نشده را خرید می کنند آیا بعد از آپدیت باید هزینه را کامل بپردازند؟ همچنین آیا فصل های دیگر به زودی آپدیت می شود؟ با تشکر

mohammadreza.ashraf2000
کاربر
mohammadreza.ashraf2000

سلام اقای صادقی ببخشید باز مزاحم شدم چون بنده برای اولین بار قصد خرید محصولات شما رو میخوام بکنم و کمی هم وسواسیت دارم به همین خاطر مجبور کمی از شما راهنمایی بگیرم ،خواهشن شما بگید کسانی که از این محصول استفاده کرده اند جواب گرفته اند؟ چرا تایم تدریستون اینقدر کمه؟ لطفا بهم بگید برای هر مبحث با این تایم کم چقدر تست حل میکنید خواهش میکنم اینو به من بگید چون برام خیلی مهمه چون میخوام خرید کنم.یه وقت پشیمانی پیش نیاد. ممنون راهنمایی کنید.