ارسال تیکت جدید

پیگیری تیکت

پشتیبانی تیکتی


در این قسمت می‌توانید بصورت مستقیم با مدیر سایت فیزیک پزشکی و فناوری تصویربرداری پزشکی ایران ارتباط برقرار کنید ، بدین صورت که پشتیبانی مورد نظر خود اعم از سوال ، مشاوره ، پیشنهاد ، انتقاد و یا پشتیبانی محصول خود را با زدن تیکت با مدیر سایت در میان بگذارید تا بصورت فوری پیگیری مربوطه صورت گرفته و پاسخ شما داده شود.