۲۲ هزار تومان۱۳۵ هزار تومان

فیزیک اتمی و هسته ای

تدریس مفهومی فیزیک اتمی

۱۹ هزار تومان۱۵۵ هزار تومان
شروع طلایی و طوفانی کنکور 99 از تابستان ، با پکیج های تدریس مفهومی ما
مشاهده پکیج ها