آنتالپی

سوال فیزیک عمومی کنکور فیزیک پزشکی سال 97 – آنتالپی و ترمودینامیک

سوال فیزیک 9 فیزیک عمومی سال 97 کنکور فیزیک پزشکی

آنتالپی و ترمودینامیک

مدرس استاد امیرحسین صادقی

سوال فیزیک عمومی کنکور فیزیک پزشکی سال 97 – آنتالپی و ترمودینامیک

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.