انتگرال معین و ناسره

قسمتی از فیلم تدریس مفهومی ریاضی عمومی 1 در خصوص انتگرال معین و ناسره که قسمت مشتق انتگرال در این بخش بطور کامل و عالی تدریس و پس از اون تعدادی از تست های سنوات اخیر فیزیک پزشکی بصورت مفهومی و دقیق تحلیل و بررسی شدن.

برای تهیه پکیج تدریس مفهومی ریاضی عمومی 1 و 2 به سایت physicpezeshki.com مراجعه کنید.

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.